Regulamin mistrzostw

 1. Organizatorami turnieju są: Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie i lek. med. Zbigniew Bober.
 2. Celem turnieju jest nawiązywanie kontaktów sportowych i koleżeńskich między lekarzami, integracja środowiska lekarskiego, promocja zdrowego stylu życia wśród lekarzy.
 3. Turniej odbędzie się w dniach 30 – 31.03.2019 r.
 4. Do udziału w turnieju zapraszamy lekarzy posiadających dyplom lekarza medycyny lub lekarza stomatologa.
 5. W turnieju drużyny występują jako zespół reprezentujący ZOZ, OIL, Szpital itp.
 6. Losowanie dwóch grup eliminacyjnych (wg. klucza tj. rozstawienia finalistów poprzednich mistrzostw) odbędzie się 23 marca 2019r., a jego wyniki umieszczone zostaną na stronie mistrzostw.
 7. Przed rozpoczęciem turnieju odbędzie się weryfikacja imienna uczestniczących drużyn (dowód osobisty oraz dyplom każdego lekarza), składanie list imiennych dziesięcioosobowych lub więcej ekip razem ze stałymi numerami koszulek oraz datami urodzin zawodników.
 8. Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej.
 9. Czas gry wynosił będzie 2 razy po 7 minut (16 drużyn) lub 2 razy 8 minut (14 drużyn).
 10. Rozgrywki odbywać się będą systemem „każdy z każdym” w grupie A i B. O miejscu w grupie decydują w kolejności:
  • ilość zdobytych punktów (3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, 0 pkt. za porażkę)
  • różnica bramek
  • większa ilość strzelonych bramek
  • wynik bezpośredniego pojedynku
  • rzuty karne do skutku (po pięć w każdej serii)
  I zespół z grupy A gra z II zespołem grupy B
  I zespół z grupy B gra z II zespołem grupy A
  Zespoły które przegrały, grają o III miejsce.
  Zwycięzcy grają w FINALE.
 11. Zespoły występują na boisku w pięcioosobowych składach (bramkarz + czterech zawodników w polu)
 12. Zmiany pojedynczych zawodników dopuszczone są w trakcie gry (system zmian hokejowych). Ilość zmian nieograniczona. Zmiany odbywają się w strefie zmian tj. przy ławce rezerwowych.
 13. Podczas turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną w dostosowaniu do hali:
  • bramkarz może grać rękami tylko w polu bramkowym do piłki ręcznej
  • rzut karny wykonuje się z linii rzutów karnych do piłki ręcznej (7m)
  • wyrzut z autu odbywa się przez podanie piłki nogą (nie można zdobyć bramki bezpośrednio z takiej sytuacji)
  • przepis o spalonym nie obowiązuje
  • za przewinienia w trakcie gry stosuje się kary: ostrzeżenie, wykluczenie z gry, kara meczu lub turnieju
  • w przypadku przebywania na boisku większej ilości niż pięciu zawodników nastąpi wykluczenie jednego zawodnika z podstawowego składu na dwie minuty
  • w przypadku zdobycia bramki po odbiciu od sufitu (siatki), bramka nie zostanie uznana i nastąpi wznowienie gry jak przy aucie bramkowym
  • bramkarz może zdobyć bramkę ale nie wyrzutem z ręki. Bramkarz nie może zagrać piłkę ręką dalej niż do środkowej linii boiska. Ograniczenie to nie dotyczy podania nogą
  • bramkarz nie może chwytać piłki podanej nogą przez własnego zawodnika (przepisy FIFA)
  • odległość przeciwnika od piłki przy wykonywaniu rzutów wolnych, rzutów autowych, rzutów rożnych musi wynosić co najmniej 3 metry
  • mecze rozgrywane zostaną piłką nożną przeznaczoną do gry na salach i halach gimnastycznych
 14. W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, a wynikłych przed lub w trakcie turnieju decydować będzie kierownik techniczny mistrzostw (wyznaczony przez Organizatora Mistrzostw) wspólnie z sędziami turnieju
 15. Mecze będą sędziowane przez sędziów PZPN
 16. Koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem oraz z ubezpieczeniem drużyn, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie
 17. Uczestnicy Mistrzostw dokonują zakwaterowania we własnym zakresie i na własny koszt
 18. WARUNKIEM udziału w Mistrzostwach jest wpłata wpisowego w wysokości 1 400 zł (jeden tysiąc czterysta zł.) za drużynę dziesięcioosobową płatną do dnia 10.03.2019 r. na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415 z dopiskiem „TURNIEJ” oraz potwierdzenie tej wpłaty sms-em na adres email byniub@interia.pl do dnia 12.03.2017r. oraz 140 zł za każdą dodatkową osobę w drużynie i za każdą osobę towarzyszącą na podane konto lub na miejscu u organizatora do dnia rozpoczęcia turnieju. Poświadczenie wpłaty wpisowego wydaje księgowa OIL Rzeszów na życzenie wpłacającego.
 19. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla zwycięskich zespołów ufundowane będą nagrody rzeczowe w ilości 10 sztuk na drużynę
 20. Organizatorzy przewidują oprócz nagród dla zwycięskich drużyn, także nagrody indywidualne dla:
  • najlepszego zawodnika
  • najlepszego strzelca
  • najlepszego bramkarza
  Oceny dokonywać będą przedstawiciele ekip. Istnieje możliwość ufundowania dodatkowych nagród
 21. W turnieju może uczestniczyć maksymalnie 16 drużyn. O przyjęciu decyduje data zgłoszenia wraz z potwierdzoną wpłatą wpisowego
Pobierz w wersji PDF